ĐỊA CHỈ

  • Đôi Đũa Tre™: Nhà số 7, Xóm Chanh 1, Xã Thái Bình, Yên Sơn, Tuyên Quang.
  • Hotline: 0967.017.322

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

  • Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam | VietinBank
  • Chi nhánh : Tuyên Quang
  • Số Tài Khoản: 109871973689
  • Chủ Tài Khoản: Lưu Thị Hoàng Yến

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI TRÊN...


Đôi Đũa Tre

TRANG YOUTUBE

Đôi Đũa Tre

TRANG FACEBOOK